Szukaj na stronie

Kontakt

Klimatyzacje

klimapl@onet.pl

systemy klimatyzacji

2012-01-29 20:20

Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach kontrolowane są i utrzymywane automatycznie przez klimatyzację, niezależnie od warunków zewnętrznych. Zyski ciepła w tego typu pomieszczeniach przekraczają niekiedy kilkakrotnie straty ciepła. W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy urządzeń telekomunikacyjnych montowane są zespoły elektroniczne wydzielające ciepło w stojakach (szafach). 

 
Rys. 1. Rozdział powietrza przy różnych obciążeniach cieplnych stojaków i wynikające stąd różne gradienty temperatury w poszczególnych stojakach 


 

System klimatyzacji 
   Zimne powietrze wytwarzane w szafach klimatyzacyjnych doprowadzane jest bezpośrednio do pomieszczenia poprzez kratki nawiewne zlokalizowane w dolnej części ich płyty czołowej. Nie występuje tu konieczność stosowania dodatkowych przestrzeni technicznych, jak np. dwuwarstwowa podłoga technologiczna. 

 
Rys. 4. Przepływy powietrza przez stojaki w zależności od ich obciążeń cieplnych przy systemie heat hunter 

   Powietrze nawiewane jest z niewielką prędkością w taki sposób, aby na powierzchni podłogi tworzyła się (rozpływała) warstwa zimnego powietrza. Powietrze to po zetknięciu się ze źródłami ciepła ogrzewa się i unosząc ku górze chłodzi wyższe partie stojaków. Jednocześnie na miejsce przemieszczającego się ku górze powietrza napływają następne partie powietrza zimnego. W ten sposób tworzy się tak zwany efekt kominowy. Intensywne, grawitacyjne unoszenie podgrzewającego się w stojakach powietrza powoduje podsysanie zimnego powietrza nawiewanego przez szafy klimatyzacyjne, intensyfikując tym samym proces wymiany ciepła. Im wyższa temperatura elektronicznego wyposażenia, tym więcej zimnego powietrza pobierane jest przez stojak. Dzięki temu dystrybucja zimnego powietrza jest idealnie dopasowana do potrzeb chłodniczych danego stojaka